Nazar Değmesin

Nazar ya da kem göz, canlı veya cansız bir varlığın başına kaza veya bela gelmesine neden olduğuna inanılan bakıştır. Farsça kökenli kem sözcüğü kötü, fena anlamlarına da gelmektedir.  Göz sözcüğü Türkçede görme …