Fobi Nedir?

Fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir. Her şeyden önce fobi kelimesi, Yunanca Phobos kelimesinden gelir. Ayrıca Phobos, Yunan …