İş Hayatı ve Dijitalleşme.

150
İş Hayatı.

İş dünyasında, verimlilik ve maliyet faktörleri göz önüne alınarak bazı değişimler yapılması beklenmekle birlikte bu sürecin covit19 salgını ile birlikte öne çekildiği düşünülmektedir.

Bazı sektör ve işlerde evden çalışma yapılıp yapılmayacağı tartışmaları yapılırken,içinde bulunduğumuz dönemin gereğinden dolayı zorunlu evden çalışmalar bu kararları almayı hızlandırmıştır.

Bazı sektörlerdeki iş kollarının evden çalışmaya bundan sonraki dönemde de devam etmelerine kesin gözüyle bakılmaktadır.

Kimlerin iş yerindeki fiziki ortamlarına geri dönüp dönmeyecekleri ciddi sorgulanmaktadır.Çalışma Hayatımız.

Dikkate Alınacak Konular.

Şirketler, özellikle çalışanlarından hiç fire vermeden geçiş sürecini yönetmek için etkin personel ve süreç yönetimi yapmaktadırlar.

Evden çalışmanın işverene ne gibi hukuki sorumluluklar yükleyeceği üzerinde de düşünülmektedir.

Evde olabilecek bir kazada iş ile ilgili olarakilliyet bağlantısı kurulması kavramı irdelenmektedir.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusu üzerinde her boyutu ile durulmaktadır.(Hijyen,iş kazası kavramı, psikolojik destek,ergonomi vs.)

İş sürekliliği,çalışan bağlılığı, evden çalışanlara liderlik etmek,etkin ve şeffaf olma,toplantı yönetimi konularında ciddi çalışmalar yürütülmektedir.

Önceki dönemde de bazı sektörlerde evden çalışmakta olanlar olsa dahi bu konunun sürekli olması ve bir şirketteki çalışan nüfusunda artış göstermesi halinde farklı bakış açısı ile değerlendirilme gereğini ön plana çıkarmaktadır.

Yapılan son araştırmalara göre; şirket merkezlerinde uygulanan uzaktan çalışma sürecine adaptasyon daha hızlı olmakla beraber,irtibat noktalarında,bölgelerde veya bayilerde bu süreç daha yavaş ilerleyebilmektedir.

Anadolu’daki bazı şirketlerde konuyu erteleyerek daha ileri tarihe bırakmaktadırlar.

Uzaktan çalışanların beden ve ruh sağlıkları da çalıştıkları şirketler tarafından dikkate alınarak,yoga,meditasyon, jimnastik gibi online programlar uygulanmasının yanındapsikolojik destek hatları ile de desteklenmektedirler.

Bu dönemde uzaktan çalışanlar ile yapılacak eğitim ve toplantılar da online sağlanmaktadır.

Normalleşen dönemde ise şirket merkezinde yapılacak toplantılar, az kişi ile,mesafeler korunarak,hijyen şartlarına uyum içerisinde olmaya devam edecektir.

Uzaktan çalışmaya yeni geçen şirketler çalışanlarının beden sağlığını düşünerek, kişilerin iş yerlerindeki ortamlarına uygun ergonomik sandalyeler kullanmalarını sağlamaya özen göstermektedirler.

Bazı şirketler iş yerlerindeki sandalye ve ekipmanını evlerine taşımalarına izin vermektedir.

Şirketlerin, bilgi güvenliğine önem vererek internet, VPN bağlantı, siber güvenlik konularının yanında, hızlı ve görüntülü iletişim oluşturulması konularını destekleyecek altyapı kurulumlarının sağlanmasına önem vermektedirler.

Uzaktan çalışma yapan şirketlerin sadece kendi ana birimleri ile iletişim veya etkileşimleri dışında, 3. taraf ortakları ile de iletişim ve bağlantı, mal tedariki,online ürün satışı,bakım ve tamir servis süreçlerinin programlanarak sürecin yönetilmesine destek vermektedirler.

Önümüzdeki dönemde her şeyin dijital ortama taşınarak kağıt kullanımının azaltılması, verimli, hızlı karar alan, çevik, yatay yönetimler oluşturulması planlanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde;
  • Şirketler arası iş birliği ve etkileşimin artacağı,
  • Tarımda dijitalleşme ile verimlilik ve üretimin artması,
  • Fırsat eşitliği sağlaması,
  • Sağlık sektörü ve hekimlerin önemi,
  • IT sektörünün önemi,
  • Kağıtsız çalışmanın önemi,
  • Farklı liderlik özelliklerinin önemi yanında liderlerin uzun vadeli bakabilen, karar veren kişilerden seçilmesi,
  • İşe uygun çalışanın yöresel kaynaklar dışında uluslararası kaynaklardan sağlanması,(Uluslararası istihdam artacak)
  • Çalışma sonuçlarının raporlanma teknikleri değişecek,
  • Çalışan performansı ve değerlendirmesi ileişe alım yöntemleri değişecek.

Join the Conversation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !