Göz Sinirlerimiz

Göz sinirlerinin görevi retinayla beyin arasında bağlantı kurmaktır. Her şeyden önce retina gözün ışığı algılayan tabakasıdır. Ancak bir gözün iyi görebilmesi için optik sinirinin sağlıklı …