Bugün Noterler günüdür.

Noterler yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzelkişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlileridir.

Her şeyden önce 5 Mayıs 1972 yılında yürürlüğe giren 1512 sayılı Noterler Yasası çıkarılmıştır.

1572 sayılı Noterlik kanunu için https://www.mevzuat.gov.tr/

Ayrıca bu gün anısına da 5 Mayıs tarihi Noterler günü olarak kutlanmaktadır.

Noterler ve Meslekleri
Noterler ve Meslekleri

Ancak 6572 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair torba Kanun, 18.01.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler getirmiştir..

Her şeyden önce Ülkemizde 1972 yılında 372 olan Noter sayısı bugün 1192 ye Noterler odası sayısı da 17’ye ulaşmıştır.

Ancak ülkemizde artan iş yükü ile Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda yeni noterlikler açılarak 2020 yılı sonu itibari ile 2061 Noterlik bulunmaktadır.

Nasıl Noter Olunur?

Kimler ve nasıl noter olabilirler
Kimler ve nasıl noter olabilirler

Noterler öncelikle Hukuk Fakültesi mezunudurlar.

Ancak tabii ki sadece hukuk fakültesi mezunu olmak noter olabilmek için yeterli değildir.

Her şeyden önce bunun için Noterlik belgesi almak gerekmektedir.

Ayrıca noterler mesleğe girebilmeleri için en az 25 yaşında olmaları gerekmektedir.

Noter olmak için en az 4 yıl avukat, hakim ve savcı veya akademisyen olarak görev yapmak gerekmektedir.

Sonuçta Noterlerin avukatlık stajını tamamlamaları ve avukatlık ruhsatı almaları gerekmektedir.

Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte noter olanlara Adalet Bakanlığınca kıdemlerine göre sicil numarası verilir.

Daha sonra noterliğe atananlara da işe başlama tarihlerine göre sicil numarası verilir.

Her şeyden önce Noterlikler dört sınıfa ayrılır.

Ancak Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılmaktadır.

Ama bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulmaktadır.

Ancak noterlik kanunu’ nun 32. nci maddesi uyarınca “Geçici Yetkili Noter Yardımcısı” tarafından yönetilen noterlikler de dördüncü sınıf noterliklerdir.

Her şeyden önce Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır.

Ancak bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır.

Ayrıca Noterlik Kanunu Madde 130 gereğince de Noterler hakkındaki disiplin kovuşturması Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Yeni dünya ve Noterlik mesleği
Yeni dünya ve Noterlik mesleği

Ama Pandemi sürecinde Noterler hafta sonu’ da çalışmaya başlamışlardır.

Fakat açılış ve kapanış süreleri çoğu işyerinde olduğu gibi değişiklik göstermektedir.

Ayrıca yeni dönemle birlikte gelişme gösteren Blockchain teknolojisi ile birlikte bu mesleğin de yok olabileceğinden bahsedilmektedir.

Fakat Ankara’da birkaç noterde denemesi yapılan uygulama ile öncelikle sahtekarlığı önlemek amacı ile parmak izi okuma sistemine geçilmektedir.

Noterler Hangi İşlemleri Yapar?

Noterler hangi işleri yaparlar
Noterler hangi işleri yaparlar

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşme Emlak Alım Satım Hizmeti

Zilyetlik devri sözleşmesi

Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,Mirasta Hayırlı Evlat Sözleşmesi

Şirket sözleşmesi,

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi ,Devre Mülk Nedir?

Kira sözleşmesi,

Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

Taksim ve ifraz sözleşmesi,

Evlat edinme sözleşmesi,

Temlik,

Taahhütname,

Kefaletname,

Vasiyetname, Miras ve Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Vakıf senedi,

Aile vakfı senedi,

Tanıma senedi,

Muvafakatname,

Sulhname,

Yeddiemin senedi,

Rehin senedi,

Borç senedi,

Fesihname,

İbraname,

Beyanname,

Şahadetname,

Piyango Kur’a ve toplantı tutanağı,

Emanetleri saklama tutanağı,

İfade tutanağı,

Tespit tutanağı,

Vekaletname,

Defter onaylanması,

Çevirme,

Örnek çıkartma,

İmza sirküleri,

Protesto işleri,

İhbar ihtarname işleri ve tebliği,

Tescil işlemleri yapılabiliyor.

Noterler gününüz kutlu olsun

Join the Conversation

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !