Emlak vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında 2 taksit şeklinde ödenmektedir.

Ancak 31 Mayıs tarihine kadar ilk taksit ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl gayrimenkul alanlar bu yıl ödemeyecekler.

Bu yıl ev alanların emlak vergisi yükümlülüğü, 2022 yılı itibariyle başlayacaktır.

Ancak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda hem bina ve hem de arazi için,

bu vergilerden muaf olanlar sayılmıştır.

Bunun dışında emekliler, hiç gelirleri olmayanlar ve özürlüler ile gazilerin ve şehitlerin dul ve yetimlerinin de

belli şartlarda emlak vergisi ödemesi gerekmemektedir.

Emlak vergisi hesaplaması çeşidine göre oransal olarak hesaplanmaktadır.

Emlak vergisi nasıl hesaplanır
Emlak vergisi nasıl hesaplanır

Konutlar ve araziler için bu oran rayiç bedelin %1’i kadardır.

Ancak iş yerleri gibi diğer binalar için %2,

Ama arsalar için %3 oranında emlak vergisi ödenmesi gerekmektedir.

2021 yılına ilişkin emlak vergisinin ilk taksiti Mayıs ayı sonuna kadar

gayrimenkulün bulunduğu yerdeki ilçe belediyesine ödenmesi gerekmektedir.

Ancak bazı şartlara sahipseniz ve isterseniz emlak vergisini ödemeyebilirsiniz.

Daha da önemlisi bahsedilen şartları daha önceki dönemlerde de taşıyorsanız, ödediklerinizi iade de alabilirsiniz. Bu ev, mesken, konutlar için geçerlidir.


Konuta ilişkin emlak vergisinin ödenmemesi için kişilerin bazı şartları taşıması ve konutun bazı özelliklere sahip

olunması şartı vardır.

Tüm emlak konularında İstanbul içerisinde https://century21fiesta.sahibinden.com/ web sitesini ziyaret edebilir veya iletişime geçebilirsiniz.

Emlak Vergisi Ödememe Şartları Nelerdir?

Emlak Vergisi ödemeyecek kişiye ilişkin şartlar şunlardır;

Konuta ilişkin emlak vergisinin ödenmemesi için Emlak Vergisi Kanunu madde 8 uyarınca şu kişiler arasında

bulunulması gerekmektedir.

Emlak vergisi ödememe şartları
Emlak vergisi ödememe şartlarıa) Gaziler
b) Engelliler.
c) Şehitlerin dul ve yetimleri
d) Hiçbir geliri olmayanlar ile işsizler
e) Ayrıca sadece Türkiye’de kanunla kurulu bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet

aylığı alanlar.

Gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimlerin başka bir geliri olsa dahi bu muafiyetten yararlanabilirken, işsizler

ile emekli gibi sosyal güvenlik kurumundan aylık alanların ise kira ticari kazanç gibi başka bir gelirinin olmaması

gerekmektedir. 

Yani gaziler, şehit dul ve yetimleri ile engelliler çalışsalar dahi ya da faiz geliri olsa dahi ya da şirket ortağı olsalar

dahi sahip oldukları 200 m2’yi aşmayan tek konut için emlak vergisi ödemezler.


Buna Göre Kimler Ödemez?

Her şeyden önce bu kişilerin kim olduklarına bakalım;
Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri sahip oldukları konuttan dolayı emlak vergisi ödemezler.

Bu kişilerin ayrı bir gelirlerinin olması bu uygulamadan yararlanmalarına engel değildir. Ancak tek şart gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerine ait Türkiye’de tek konutu olmalıdır.

Ayrıca bu konut 200 m2’yi geçmemelidir.

Sonuçta başka bir gelirinin olması önemli değildir.

Her şeyden önce engelliler sahip oldukları konuttan dolayı emlak vergisi ödemezler.

Ayrıca bu kişilerin ayrı bir gelirlerinin olması bu uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil etmez.

Sonuç olarak bu kişilerin engelli kartlarını belediyeye ibraz etmeleri yeterlidir. 

Ayrıca engelli kartı olmayanlar için ise tam teşekküllü hastane raporunu belediyeye sunmaları yeterlidir. 

Ancak engelli sayılma oranı ise en az %40’tır. 

Ama bazı belediyeler oranı yüksek tutmaktadırlar.

Bu durumda belediye yetkililerini uyarmak gerekmektedir.

Hiçbir geliri olmayanlar için ise;

18 yaşını doldurmuş kişilerin ücret, ticari, zirai, doktorluk gibi serbest meslek kazancı ile 2021 yılı için 53 bin TL’yi

aşmayan faiz ve repo kazancı ve ayrıca tutar ne olursa olsun kira gibi geliri olmayanlar sahip oldukları 200 m2’yi

aşmayan tek konutu için emlak vergisi ödemezler.

Ancak hiçbir geliri olmayıp ve 18 yaşını doldurmayanlar mülkiyetinde bulunan tek konut için muafiyetten yararlanamazlar.

Ama bu çocuğa bakmakla yükümlü olan veli ya da vasinin de hiçbir geliri yok ise o zaman çocuğa ait olan bu

konut için emlak vergisi ödemezler.

Gelirinizin Olmadığını Nasıl İspatlayacaksınız?

Geliriniz olmadığını nasıl ispatlarsınız
Geliriniz olmadığını nasıl ispatlarsınız

Hiçbir geliri olmayanların bu muafiyetten yararlanabilmeleri için bu durumu gayrimenkulün bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca hiçbir gelirleri olmadıklarına ilişkin belediyelerden alacakları veya internetten indirebilecekleri 44 no’l u

Emlak Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “Hiçbir geliri olmayanların tek meskenlerine ait taahhüt belgesi” ni

doldurup ilgili belediyeye vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca ikametgâhının bulunduğu yer Vergi Dairesinden vergi mükellefiyetinin olmadığına, Emekli Sandığı, Bağkur

veya Sgk’ dan sigortalı olmadıklarına ilişkin belgeleri de aynı belediyeye vermeleri gerekmektedir.

Yeşil kart, Emekli Sandığı, Bağkur, Sgk’ dan alınan belge yerine geçer.

Ayrıca Emekli Sandığı, Bağkur, Sgk’ dan belge almaya gerek yoktur.

Ancak 57 No’ lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;

Belediyelerce sunulan bilgilerin teyit edilmesi hatta tapu kayıtları, emeklilik durumlarını da sorgulamaları gerektiği belirtilmektedir.

Yani siz belediyeye durumunuzu yazılı olarak bildirseniz dahi belediye teyit edecektir.

Türkiye’de kanunla kurulmuş olan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, yaşlılık, malullük, dul, yetim ve ölüm

aylıklarından birisini alanlar emlak vergisi ödemeyebilmektedirler.

Sonuçta bu madde sadece emeklileri kapsamamaktadır.

Bunun için ilk şartımız aylık alınan kurumun Türkiye’de kanunla kurulmuş bir sosyal güvenlik kurumu olmasıdır.

Yani Emekli Sandığı, SSK, Bağkur, TOBB’un Emekli Sandığı Vakfı gibi kurumlardan aylık alınması gerekmektedir.

Konuyu sadece emekli aylığı olarak görmemek gerekmektedir.

Bununla birlikte  bu kişilerin gelirleri, bu kuruluşlardan elde edilen aylık gelirinden ibaret olunması gerekmektedir.

Yani kiralardan, ara sıra da olsa serbest meslek olarak doktorluk hizmetinden veya avukatlıktan, market

işletmeciliği gibi ticari bir faaliyetten bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Ancak faiz, repo gibi kazanç varsa ve bu tutar 2021 yılı için 53 bin TL’yi aşmazsa emlak vergisi ödemeyebilirler.

Mesela diğer bir koşul da; 

Sosyal güvenlik kurumundan aylık alan kişinin konutunun tek olması, bu konutun brüt 200 m2’yi geçmemesi ve

Türkiye’de bulunması gerekmektedir.

Ancak gelir getirmeyen dükkân, arsa, araziye sahip olanlar da emlak vergisi ödemeyebilirler.

Konutun Hisseli Olması

Evinizin hisseli olması
Evinizin hisseli olması

Her şeyden önce eşler aynı tek konuta hisseli sahiplerse, hisseleri orandan emlak vergisi ödemeyebilmektedirler.

Yani konuta hisseli sahip olunması halinde evin toplam brüt alanı dikkate alınacağından, toplam brüt alan 200

m2’yi aşarsa, bu muafiyetten yararlanamazlar.

Mesela emekli olan eşi ile birlikte satın aldığı 300 m2’lik konuttan dolayı eşiyle birlikte yarı yarıya ortak olan eş,

kendi hissesine isabet eden metre kareyi değil evin brüt toplamı dikkate alınarak değerlendirileceğinden bu

muafiyetten yararlanamayacaktır.

Fakat iki ayrı eve düşük oranlı da olsa hisseli sahipse yine muafiyetten yararlanamayacaktır. Maalesef ki iki yarım hisse bir ev etmesine rağmen yasa bunu kabul etmemektedir.

Ayrıca kat irtifaklı arsa tapusu olan konut sahipleri de bu muafiyetten yararlanabilirler.

Her şeyden önce emlak vergisi ödemeye bilmek için binaya ait iskan belgesinin alınması şartı bulunmamaktadır.

Ayrıca İstanbul’da çok fazla olan sadece arsa tapulu konutlar için de bu hükümlerden yararlanılmaktadır.

Kira Geliriniz Varsa

Ancak kira geliri elde edilmesi muafiyetten yararlanmaya engeldir.

Her şeyden önce kira tutarı önemli değildir.

Ne kadar olursa olsun muafiyetten yararlanılamaz.
Ancak sahip olduğunuz evi kiraya verip siz de kiraya çıkarsanız o zaman muafiyetten yararlanabilirsiniz. 

Ama sahip olunan tek konutu kiraya verip başkasının evinde kira vermeden oturulursa o zaman kira geliri

var kabul edilir ve muafiyetten yararlanılamaz.

Ev Hanımları Ne Yapmalı

Emlak vergisi ve ev hanımları
Emlak vergisi ve ev hanımları

Ev hanımlarının da hiçbir gelirleri yok ise bunu belediyeye hiçbir geliri olmayanların tek meskenlerine ait taahhüt belgesini doldurup vermeleri durumunda muafiyetten yararlanabilirler.

Ancak ev hanımının, yukarıda sayıldığı gibi hiçbir gelirinin olmamakla birlikte sahip olduğu binanın mesken yani

konut olması gerekmektedir.

Ayrıca tek mesken olması ve brüt 200 m2’yi geçmemesi gerekmektedir.

Sonuçta bu üç şart birlikte sağlanmalıdır.

Bu koşul gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, işsizler ve

sosyal güvenlik kurumundan aylık alanlar için de geçerlidir.

Ev hanımlarının 200 m2’yi aşmayan tek bir konutu var ise ve babadan, eşten kalan aylık ve/veya 2021 yılı için

53.000 TL’yi aşmayan faiz geliri hariç başka da geliri yok ise ve kocasının ne iş yaptığına bakılmaksızın emlak

vergisi ödemezler.

Ancak ikinci bir evi olursa ikisi için de emlak vergisi ödemek zorundadırlar.

Mesken Dışı Binalar

Kanun maddesinde yer alan indirimli bina vergisi uygulaması, sadece mesken, konut vasıflı binalar için uygulanmaktadır.

Bu nedenle, konut olmayan ya da konut vasfını kaybeden binalar için emlak vergisi ödenmeme uygulanması

mümkün değildir.

Emlak vergisi ve konut dışı binalar
Emlak vergisi ve konut dışı binalar

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın bir genelgesinde; fiilen işyeri olarak kullanılan binaların konut vasfını kaybettiği gerekçesiyle bu uygulamadan yararlanamayacağı belirtilmiştir.
Mesela konutun belirli bir kısmı depo, dükkan gibi bir şekilde başkasına kullandırılsa bile konut vasfını

kaybetmektedir.

Ayrıca bu binadan kira alındığı düşünülerek bu indirimden yararlanılamayacaktır.

Yani emlak vergisi ödenmesi gerekecektir.

Özetle bir binanın kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması ya da mesken dışında bir amaca tahsis

edilmesi durumunda emlak vergisi muafiyetinden faydalanılması mümkün değildir.

Her şeyden önce ikinci eviniz varsa muafiyetten yararlanamıyorsunuz.

Ama tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi ve de depo vs varsa muafiyetten yararlanabiliyorsunuz.

Yani tek konutu olup da gelir getirmeyen depo, samanlık, arsa ya da arazisi olanlar da konutu için bu muafiyetten

yararlanabilmektedirler.

Ancak bunun tek istisnası engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimlerine ilişkindir.

Emekli Çalışmaya Devam Ederse?

Her şeyden önce emekli olan kişi emeklilik sonrası çalışmaya devam ederse emlak vergisi ödeyecektir.

Yani bu muafiyetten yararlanmayacaktır.

Bunun istisnası ise bu kişilerin engelli, gazi ya da şehitlerin dul ve yetimleri olmasıdır. 

2020 yılında emekli olduysanız 2020’de emlak vergisini ödemeniz gerekmektedir.

Ancak 2021’den itibaren muafiyetten yararlanabilirsiniz.

Ancak eşi öldükten sonra eşinden kalan evde ikamet etmekte ve eşinden dolayı aylık alıyorsa bu kişinin emlak

vergisi ödemesi gerekmeyecektir.

Ödenmiş Emlak Vergisi Geri Alınabilir mi?

Emlak vergisi muafiyeti olduğu halde ödeme yapmış kişi geçmişe yönelik 5 yıl için iade alabilir.

Mesela 2010 yılında emekli oldunuz, başkaca bir geliriniz de yok.

Ancak 200 m2’yi aşmayan bir konutunuz var.

Ayrıca bu konut için 2010 yılından bu yana da emlak vergisi ödediniz.

Geçmişe yönelik 5 yıl için ödediklerinizi iade alabilirsiniz.

Sonuçta iade almak için evin bulunduğu yerin ilçe belediyesine gidip istenilen belgelerle birlikte dilekçe vermeniz

gerekecektir.

Bu konuda bilgi ve hizmet desteğine ihtiyaç duymanız durumunda ise Emlak Alım Satım Hizmeti ve Noterler Günü ve Bu Mesleği Tanıyor muyuz? yazılarımızı da okumanızı öneririm.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !