Yaşlı Demografisi Bize Ne Söylüyor?

302

Yaşlı demografisi sonuçları https://data.tuik.gov.tr tarafından dünya yaşlılar haftasında açıklandı.

Her şeyden önce pandemi sürecinde evde çok kalmaları istenen bu yaş gurubu

hakkında ne kadar  bilgi sahibiyiz.

Ayrıca bu yaş gurubunun tehlike altında olup ölüm oranlarının yüksek olduğu söylenmekteydi.

Bu sonuçlar istatistiklere nasıl yansıdı merak ettiniz mi?

Şayet mevcut durumu bilirsek bununla birlikte ilerleyen yıllarda karşılaştırma şansımız olacaktır.

Yaşlı istatistikleri dünyada ve ülkemizde nasıl bunu inceleyerek başlayalım.

Bu konuda çalışma yaparak açıklayan https://www.ailevecalisma.gov.tr sayfasına ve Kalkınma Bakanlığı On birinci kalkınma planı özel ihtisas raporu ”Yaşlanma” https://www.sbb.gov.tr sayfasından daha detaylı okuyabilirsiniz.

Yaşlı demografisi bize ne söylüyor
Yaşlı demografisi bize ne söylüyor

Her şeyden önce ülkemizde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus,

2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda %22,5 artarak

2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.

yaşlı demografisi
yaşlı demografisi

Ancak yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise

2015 yılında %8,2 iken, 2020 yılında %9,5’e yükseldi.

Bununla birlikte yaşlı nüfusun 2020 yılında %44,2’sini erkek nüfus, %55,8’ini kadın nüfus oluşturdu.

Sonuç olarak nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0,

2030 yılında %12,9,

2040 yılında %16,3,

2060 yılında %22,6 ve

2080 yılında %25,6 olacağı öngörülmektedir.

Ülkemizdeki yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde,

Ancak 2015 yılında yaşlı nüfusun %61,3’ünün 65-74 yaş grubunda,

%30,7’sinin 75-84 yaş grubunda ve %8,0’ının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülmektedir.

Ama 2020 yılında %63,8’inin 65-74 yaş grubunda,

%27,9’unun 75-84 yaş grubunda ve

%8,4’ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülmektedir.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir.

Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

Yaşlı Demografisi ve Ortanca Yaş

Her şeyden önce ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan

Yaşlı demografisi ve Ortanca Yaş
Yaşlı demografisi ve Ortanca Yaş

kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır.

Ayrıca nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş,

2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7 oldu.

Mesela ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32,1, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleşti.

Sonuç olarak nüfus projeksiyonlarına göre,

ortanca yaşın 2025 yılında 34,1,

2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3

2080 yılında 45,0 olacağı öngörülmektedir.

Her şeyden önce nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi,

yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Ayrıca bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,5’ini yaşlı nüfus oluşturdu.

Sonuç olarak en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla

%33,5 ile Monako, %28,5 ile Japonya ve %22,9 ile Almanya oldu.

Ancak Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,0 yıl oldu.

Ancak erkekler için bu sürenin 16,3 yıl, kadınlar için 19,6 yıl olduğu gözlemlenmektedir.

Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin

edilmektedir.

Sonuç olarak beklenen yaşam süresi 75 yaşında 11,0 yıl iken 85 yaşında 6,0 yıl oldu.

Ayrıca en az bir yaşlı fert bulunan 5 milyon 903 bin 324 hanenin

1 milyon 478 bin 346’sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.

Ancak bu hanelerin %75,3’ünü yaşlı kadınlar, %24,7’sini ise yaşlı erkekler oluşturdu.

İller Bazında Yaşlı İstatistikleri

Her şeyden önce yaşlı nüfus oranı il düzeyinde yıllara göre incelendiğinde,

toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sayısı

2015 yılında 6 iken, 2020 yılında 18 oldu.

Ancak nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olacağı il sayısının

2025 yılında 33’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında %19,8 ile Sinop oldu.

Bu ili %18,6 ile Kastamonu, %17,1 ile Artvin izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,4 ile Şırnak oldu.

Bu ili %3,6 ile Hakkari, %4,0 ile Şa nlıurfa izledi.

Diğer Yaşlı İstatistikleri

İşgücü istatistiklerine göre, yaşlı nüfus için işgücüne katılma oranı

2015 yılında %11,9 iken 2019 yılında %12,0 oldu.

Yaşlı nüfusun iş gücüne katılımı
Yaşlı nüfusun iş gücüne katılımı

Ayrıca 2019 yılında yaşlı nüfusun %64,7’sinin tarım, %28,1’inin hizmetler,

%5,3’ünün sanayi, %1,9’unun ise inşaat sektöründe yer aldığı görülmektedir.

Bu konudaki Yaşlı Çalışanlar İçin Ne Yapılmalıdır? yazımızı ve İleri Yaşta Hak ve Özgürlükler yazılarımızı da okumanızı öneririz.

Ancak 2010 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusta obezite oranı

%22,9 iken bu oran 2019 yılında %29,0 oldu.

Fakat ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre,

2019 yılında ölen yaşlıların %41,5’i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Ama bu hastalığı ikinci sırada %15,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler

ile solunum sistemi hastalıkları,

Ve üçüncü sırada ise %5,3 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı,

2015 yılında 12 bin 59 iken 2019 yılında 13 bin 498’e yükseldi.

Sonuç olarak Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2015 yılında

Yaşlılık ve Alzheimer
Yaşlılık ve Alzheimer

%4,3 iken bu oran 2019 yılında da değişmedi.

Ayrıca yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre,

mutlu olduğunu beyan eden 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için %57,7 oldu.

Her şeyden önce İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı

2015 yılında %5,6 iken bu oran 2020 yılında %27,1’e yükseldi.

Ancak internet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde,

Yaşlı ve internet kullanımı
Yaşlı istatistikleri ve internet kullanımı

erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görülmektedir.

Sonuç olarak internet kullanan yaşlı erkeklerin oranı

2020 yılında %34,9 iken yaşlı kadınların oranı %20,4 oldu.

Tüm bu verileri incelediğimizde ise ülkemizdeki ileri yaş gurupları hakkında daha verimli çalışmalar yaparak

onların bu yaş dönemlerinde rahat etmelerini sağlayabileceğimiz sonucuna varmaktayız.

Join the Conversation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !