Sirküler.

56

Sirküler olarak yayınlanan Vergi konuları sırasıyla burada duyurulacaktır.

Sirküler 2

Tarih          :17.11.2020

No             : 2020/162

KONU        : 7256 Sayılı Kanun İle Kdv Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler esas itibariyle 2020 yılı sonunda bitecek olan bazı madde hükümlerinin süresinin uzatılmasından ibaret olup bahsi geçen değişikliklerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

Tarih          :17.11.2020

No              : 2020/163

KONU           :7256 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri:

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununa Geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Eklenen madde; yurtdışındaki bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, yurt içindeki bazı varlıkların kanuni defterlere kaydedilmesi hallerinde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı ayrıca bu varlıkların vergileme dışı bırakılmasına ilişkindir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; önceki varlık barışı düzenlemesinden farklı olarak söz konusu madde hükmü gereğince yapılacak bildirim veya beyanlar sebebiyle herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Bir önceki varlık barışı düzenlemesi olan 7186 sayılı varlık barışı düzenlemesinde bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında vergi tarh edilmekteydi.  

Tarih          :17.11.2020

No              : 2020/164

KONU        : 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Kanunda özet olarak;

  • Kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına,
  • Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında düzenleme yapılmasına,
  • Varlık Barışı düzenlemelerine,
  • İstihdamın teşvik edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Ekteki https://www.resmigazete.gov.tr/ yayınlanan şekli ile kanunun uygulanacak şekli bulunmaktadır.

İlgili kurumlara 31.12.2020 öncesi müracaat ederek yapılandırma işleminin yapılması gerekmektedir.

Pandemi sebebi ile bazı özel durumlar hariç e-Devlet uygulaması üzerinden ilgili kurumların sayfasından yapılandırma başvurusu yapılabilmektedir.

Tarih          :17.11.2020

No              : 2020/165

KONU        : 7256 Sayılı Kanun İle Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Mezkûr Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküler 1.

Tarih          :13.11.2020

No              : 2020/160

KONU        :  Değerli Konut Vergisi Muafiyeti 2021 yılın da başlıyor

Değerli konutlar.

7194 sayılı Kanun’un[1] ile Emlak Vergisi Kanunu içerisine “Değerli Konut Vergisi” başlığıyla yeni bir vergi ihdas edilmişti.

Konu ile ilgili Emlak Alım Satım Hizmeti.Yazımızı okuyabilirsiniz.

Daha önce bir sirküler ile tarafınıza duyurulup yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun kapsamında verginin konusunu Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konutlar oluşturmaktaydı.

Kanunun yayımı sonrasında mükellef kapsamına girenlerin gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tespit edilen değere, gerekse de yargıya yaptığı itirazlar sonrasında daha sonra yayımlanan 7221 sayılı Kanuna[2] Değerli Konut Vergisi’nde değişiklikleri içeren maddeler eklenmiştir.

Mezkûr verginin mükellefiyetinin 2021 yılı başından itibaren başlaması sağlanmış ve 2020 yılına ilişkin olarak değişiklik öncesi düzenlemelere göre verilmesi gereken beyannamelerin verilmeyeceği hükme bağlanmıştı.

Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz bizimle veya Yeminli Mali Müşaviriniz, Muhasebeciniz, Emlak vergisini verirken başvurduğunuz kişilere müracaat ederek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Konunun önemi gereği takip etmenizi öneririz.

Vergi konuları özellikle gününde ve kanunda belirtildiği şekli ile eksiksiz olarak gereken yapılmalıdır.

     Saygılarımızla,

   Hüseyin Kalender .http://www.teknikanaliz.com.tr/

Hüseyin Kalender.
  Teknik Analiz Yeminli Mali Müşavirlik

Limited Şirketi. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !