Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduran veya kesintiye uğratan olaya verilen genel bir isimdir. 

Afetlerin doğurduğu sonuçlara bakıldığında çok fazla can ve mal kaybına neden oldukları görülür.

Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afet ile birlikte ortaya çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. Deprem Gerçeği ve Deprem Sigortası.

Doğal Afetler.

Afet esnasında ve sonrasında hızlı müdahale, insan hayatını kurtarmada son derece önemlidir.

Afet ve Acil Durum Kuruluşları.

Türk Kızılay Derneği.
Türk Kızılay Derneği.

11 Haziran 1868 de Kızılhaç üyeliği ile başlayan süreç sonunda Hilal i Ahmer Cemiyeti oldu.

Uluslararası kızılhaç Kurumu.

Bu Cemiyetin adı 28 Nisan 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947’de Türkiye Kızılay Derneği olarak değişti.

Hilal i Ahmer Cemiyeti.

Türk Kızılay Derneği;

‘’İnsanlık, ayrım gözetmeksizin ve tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik’’ çerçevesinde çalışan bir hayır kuruluşudur.

Bir kısmı ücretli olmak üzere personel çalışmaktadır.

Uluslararası yardım, Afet, kan, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve Mineral su işletmelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

INSARAG.
Afet ve Uluslararası kuruluş INSARAG

Uluslararası arama ve kurtarma danışma grubu’nun İngilizce baş harfleri olan ;

‘’INSARAG’’International Search And Rescue Advisory Group üye ülkelerin resmi afet müdahale grupları ile birlikte çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. https://www.insarag.org/

Grubun amacı; üye ülkelerin ihtiyaç duydukları bölgelere hızla üyelerini ulaştırarak verimli bir çalışma sergileyerek koordinasyon içerisinde gereken desteği vermektir.

1991 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı olarak İsviçre’nin Cenevre şehrinde kurulmuştur.

Afet INSARAG ve BM.

Gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşmakta ve bu ekip üyeleri sınava girerek INSARAG standartlarında belirlenmiş olan orta ölçekli arama kurtarma ekibi üyesi olmaktadırlar.

Kendi içlerinde yayınlanan spesifik kriterler ile yayınlanan bir klavuzları vardır.

Hangi üyenin hangi ekipte,hangi sınıfta görev alacağı girdikleri sınav sonrasında belirlenmektedir.

INSARAG ın Afrika,Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde 32 Amerika bölgesinde 7 Asya bölgesinde 12 olmak üzere 51 ülkede 7400 civarında personel ve 80 üyesi mevcuttur.

Üye her ülkede değişik üniversite veya sivil toplum kuruluşu adı ile birden fazla kuruluşun buraya üyelikleri olabilmektedir.

UMKE.
Afet ve Umke.

Dünya’da pek çok arama kurtarma örgütü kurulmuştur.

Bunlardan biri de UMKE ‘’Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi’’dir. https://acilafet.saglik.gov.tr/

Türkiye’de 1999 Gölcük depremi sonrasında kurulmuştur.

Afette Sağlık Ekibi ve UMKE.

Depreme maruz kalan ve acil sağlık ve medikal yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek amacı ile 2004 yılında Sağlık bakanlığına bağlı olarak afetzedelere medikal kurtarma ve yardım yapmak amacı ile gönüllü sağlık çalışanlarınca oluşturulan ekipler tarafından kurulup yönetilmektedir.

AFAD.

Ülkemizde acil durum ve afetlere müdahale amacı ile kurulan AFAD https://www.afad.gov.tr/ öncü kuruluştur.

AFAD; Afet ve Acil Durum yönetim başkanlığının kısaltma adıdır.

AFAD.

Risk, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme durumlarında görev almaktadır.

2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) oluşturulmuştur.

Afet ve acil durumda görev alacak kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayacak bir görev dağılımı oluşturulmuştur.

Entegre bir çalışma sergileyerek, afet sırasında operasyonel riskleri en aza indirgeyerek görevini yapmaya çalışırlar.

Afet ve Acil Durum Çantası.

Türkiye’de 11 il merkezi yapılanmasında görev yapmaktadırlar.

İstanbul, Ankara ağır hasar grubu yetkisi vardır. Diğer illerde bu yetki için çalışma sürdürmektedirler.

Sakarya, Bursa, İzmir, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Van merkezindedirler.

Diğer illere buralardan destek verilmektedir..

Sizde bir sağlık çalışanı iseniz UMKE gönüllüsü olarak görev alabilirsiniz.

AKUT.

Akut 1994 yılında kaybolan, 2 üniversite öğrencisinin  dağda bulup kurtarmakla başlayan bir serüven ve sonrasında, bununla birlikte dağları iyi bilmelerine karşılık arama ve kurtarmayı sınırlı bilgileri ile yapmakta olduklarının farkına vararak 1995 yılında AKUT’u kurmaya karar vererek gerçekleştirmişlerdir.

14 Mart 1996 yılında AKUT(Arama Kurtarma Derneği) resmen kurulmuştur.https://www.akut.org.tr/

1999 yılından itibaren de INSARAG üyesidir.

AKUT gönüllülük esası ile devam etmektedir ve gelirini bağışların yanında Türkiye’deki çeşitli kuruluşlara verdikleri bilinçlendirme eğitiminden elde ettikleri gelir ile sürdürmektedirler.

Bugüne kadar 756 kurum, 57.000 civarında kişi eğitim almıştır.

AKUT gönüllüleri eğitim almaktadır. Bunun sonunda görev ve yetkileri belirlenmektedir.

Dünya’nın birçok yerindeki afet ve acil duruma giderek destek vermektedirler.

Sizde bir AKUT gönüllüsü veya bağışçısı olabilirsiniz.

Join the Conversation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !