Afet.

Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduran veya kesintiye uğratan olaya verilen genel bir isimdir.  Afetlerin doğurduğu sonuçlara bakıldığında …