Site Aidatı Nasıl Hesaplanır ?

191

Site ve apartman aidatları, ortak giderlerin karşılanması için yönetim planındaki düzenlemeye göre ödenir.

Site veya Apartman nerede oturduğunuz fark etmez
Site veya Apartman nerede oturduğunuz fark etmez

Genellikle de bağımsız bölümlerin yüzölçümlerine, bağımsız bölümde yaşayanların sayılarına göre her bir bağımsız bölüme bölüştürülür.

Aralarında farklı bir anlaşma yoksa, kapıcı, peyzaj ve güvenlik giderlerine kural olarak eşit;

sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı

gibi diğer giderlere ve yüzme havuzu ve SPA, sinema salonu gibi ortak tesislerin işletme giderlerine arsa payı oranında katılmaları kuraldır.

Site veya Apartman Aidatı Hesaplarken
Site veya Apartman Aidatı Hesaplarken

30 katlı bir binanın zemin katında oturan asansörü hiç kullanmamasına, 30’uncu katta oturan ise

her gün kullanmasına rağmen, ortak giderlerin karşılandığı hizmetten yararlansın yararlanmasın, her bir bağımsız bölüm maliki veya kullananı aidatı ödenmek zorundadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu md 10/1-c bendi.

Yüzme bilmediği için ya da klorlu suya karşı alerjisi doktor raporu ile tespit edilen kat maliki de havuz giderine katılmıyorum diyemez.

Aynı zorunluluk gider avans payı için de geçerlidir.

Kat malikleri kurulu hemen ocak ayı başında toplanıp karar almadıkları için yöneticiler, tahmini gider avansını içeren işletme projesi hazırlarlar.

Buna 7 gün içerisinde itiraz edilmezse kesinleşir.

Aylık yüzde 5’lik tazminat hesabı

Gider, yani kat malikleri genel kurulunca kararlaştırılan aidatın ve yönetici tarafından

tek taraflı olarak tespit edilen avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ve

kiracısı ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Bu da yıllık yüzde 60 yapar.

Aylık yüzde 5 gecikme tazminatına ek olarak bir de yasal faiz ödeneceğini unutmamalıyız.

Aidat ödememenin sonucu sadece gecikme zammı ve faiz ödemek değildir,

kat maliki evinin mülkiyetini dahi kaybedebilir.

Site Aidatını Kiracı Ödemezse

Site Aidatını Kiracınız Ödemezse
Site Aidatını Kiracınız Ödemezse

Kat malikinin, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) md. 20 kapsamındaki aidat ve avans borcunu,

gecikme tazminatını ödeme borcu, tek başına ev sahibine yüklenilmiş bir borç değildir.

Bu konu ile ilgili olaraktan önceki Kiracı Hakları yazımızı da okumanızı öneririz.

Orada, bağımsız bölümde kiracı olarak, oturma hakkına sahip olarak oturan veya

başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da aidat ve avans borcundan

kat malikiyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yasada açıkça sayılmadığı için, ödenecek yasal faizin buna dahil olmayacağı gibi anlaşılabilmektedir.

Yani ‘kiracı aidattan ve gecikme zammından sorumludur, faizinden sorumlu değildir’ gibi anlaşılabilmektedir.

Bu sonucun yanıltıcı olacağını hemen söyleyeyim, çünkü bir borcun faizinden sorumluluk KMK’ya göre değil, Türk Borçlar Kanunu gereğidir.

Yinelemek gerekirse, evlerini kiraya veren kat malikleri, kiracılarının ödemediği aidat ve

gecikme zammının ödenmesi için kendilerine uyarı-ihtar geldiğinde şaşırmamalılar.

Çünkü kat maliki olarak, maliki oldukları bağımsız bölümde kim oturursa otursun,

paylarına düşen aidat ve gecikme zammından orada oturan ile birlikte hem müştereken, hem de müteselsilen sorumludurlar.

Dava açılabilir mi ?

Aidatını Ödememek
Aidatını Ödememek

Gider veya avans payını, gecikme zammını ödemeyen kat maliki veya kiracısı hakkında yönetici dava açabileceği gibi doğrudan icra takibine de geçebilir.

Aslında aidat ve avans borcunu ödemeyen kat maliki ve kiracısı hakkında diğer kat malikleri de dava açma veya icra takibine geçme hakkına sahiplerdir.

Ancak bu duruma uygulamada pek rastlanmamaktadır.

Olağanüstü bir özellik yoksa aidat yüzünden komşular birbirleriyle davalık ve icralık olmak yerine, bu görevi seçtikleri yöneticilere bırakırlar.

Kat malikinin aidat, avans ve gecikme zammı borcu dava ve icra yoluyla da alınamazsa,

Kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı konur. Görüldüğü gibi, kiracının da sorumlu olduğu aidatın ödenmemesi durumunda,

ev sahibinin evi üzerine ipotek konulmasına dahi neden olabilecektir.

Kat maliki evinin, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışına kadar giden bir yolu açabilmektedir.

Bunun da ötesi var;

Aidat ve avans ve de gecikme zammı borcunu ödememek suretiyle,

KMK’na göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle bir kat maliki,

diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse,

o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Yani kiracının ödemediği aidatlar ve diğer borçları nedeniyle ortak yaşamın

finanse edilmesi çekilemez hale gelmişse ev sahibinin evi elinden gidebilmektedir.

Aidat ve avans borcunu ödememek

Her ne kadar kiracının aidat ve avans borcu ile gecikme faizini ödememesi halinde,

bunlardan müştereken ve müsteselsilen sorumlu olan kat malikinin de sorumlu olduğu,

her ikisinden de tahsil edilememesi halinde, kat malikinin kiracının yararlandığı

ortak giderlerin ödenmemesi nedeniyle evinin mülkiyetini kaybetme tehlikesi ile karşılaşsa da,

tehlike büyümeden ve ciddileşmeden de kiracının tahliyesi mümkündür. https://www.instagram.com/erol____ulusoy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !