Dünya Ruh Sağlığı Günü.

125

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 1992 yılından itibaren 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı günü olarak belirlenerek kutlanmaya başlanmıştır.

Ruh sağlığının ve ruh hastalarının toplumda farkındalığını arttırmak amacıyla kutlanmaktadır.

Bu anlamda bedensel sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığın önemine de dikkat çekilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ruhsal sağlık tarifini şu şekilde yapmıştır,

“Diğer özelliklerin yanında, öznel iyi oluş, algılanan öz yeterlik, özerklik, rekabet edebilirlik, nesiller arası bağımlılık ve kişinin entelektüel ve duygusal potansiyelini gerçekleştirebilmesini” içerir.

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı  “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır.

Ruh ve Beden Sağlığı Bütünlüğü.

Her yıl farklı bir temayla kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılkı teması ise;

İş yerinde Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir.

Bunun en önemli nedenlerinden birisi de akıl hastalıklarının kalp hastalığı, diyabet veya kanserden daha yaygın olmasıdır. İleri Yaş ve Yaşlanmak.

Dünya Ruh Sağlığı Raporu.

Dünya Sağlık örgütü (WHO) nun bir raporuna göre 18 yaş üzerindeki ABD vatandaşlarının %26 sının ruhsal sağlığı bozuktur.

Ruh Sağlığı Raporu.

Ruhsal sağlıkla ilgili yapılan harcamalar dünya düzeyinde 2,5 Trilyon US dolar düzeyindedir.

2030 yılına kadar bu harcamaların küresel düzeyde 6 Trilyon US Doları bulacağı hesaplanmıştır.

 Bu seneki tema ile iş yerindeki stresin, aşırı iş yükünün ve mobbing uygulamalarının, anksiyete ve depresyonu arttırıcı etkisi nedeniyle bu konuya dikkat çekilmek istenmiştir.  

İş kişinin yaşamının önemli bir parçasıdır, görüşünden yola çıkılmıştır.

Gelir kaynağı olmasının yanı sıra sosyal ilişkiler kurulmasına ve kişinin topluma katkı sağlamasına yardım etmektedir.

İşyerinde ruh sağlığını bozan faktörlerden en önemlileri aidiyet ve kurumsal bağın zayıflığı olarak söylenebilir.

Özellikle insancıl olmayan yaklaşımlar örneğin kötü, sert, emeğini takdir etmeyen, adaletsiz, kişisel ihtiyaçlara ilgisiz yaklaşımların son derece yıkıcı olabildiği bilinmektedir.  

İş yerinde çalışan bireylerdeki ruhsal sağlık sorunları, çalışanın devamsızlığına, üretkenliğinin düşmesine ve maliyetin artmasına neden olmaktadır.

Örneğin Avrupa’da iş sebepli depresyonun yıllık maliyetinin 617 milyar Euro civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Çocuk beyinleri 25 yaşına kadar gelişim göstermesi sebebi ile küçük yaşta akıl hastalığına yakalanmak bazı kişisel becerileri ve alışkanlıkları doğru kullanamamasına sebep olabilir.

Duygusal ruhsal bozukluklar dünya genelinde en büyük engellilik nedenidir.

Dünya genelindeki tedavi edilmemiş duygusal ruhsal bozuklukların düzeyini ve şiddetini araştırmak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1998 yılında kurulan, Dünya Ruh Sağlığı (WMH) anketi inisiyatifin en üst sıradaki önceliği olarak belirlenmiştir.

Dünya genelinde sağlık harcamalarına ayrılan paylar azalırken, bu ülkelerde yapılan sağlık harcamaları içerisindeki akıl hastalıkları payı da önemli bir yer tutması sebebi ile azalış göstermektedir.

2020 yılında dünya genelinde çıkan Covir19 salgınının insanları akıl sağlığı yönünden de olumsuz etkilediği görülmüştür.

Covit19 ve Ruh Sağlığımız.

Bu bağlamda mevcut hastalıkları olanlarında olumsuz etkilendikleri görülmektedir.

Ülkeler psikolojik danışma hatları kurarak bu durumdan olumsuz etkilenilmemesine destek vermektedirler.

Pandemi döneminde bir kat daha artan ruh sağlığımızın önemine dikkat çekmek amacı ile bu yazıyı yazmış olmakla birlikte, ilerleyen yaşlarımızda ruh sağlığının önemi de bir kat daha artmıştır.

Böyle bir olumsuzluk hissetmeniz durumunda; https://www.ailevecalisma.gov.tr/, veya bir Psikiyatr’a müracaat etmelisiniz.

Hepimize iyi bir ruh sağlığı dilerim.

Kaynak: WHO internet sayfası ve VİKİPEDİA ilgili konu sayfasıdır.

Join the Conversation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !