Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi.

245

Atatürk’ün gençliğe hitabesi Cumhuriyet Halk Fırkasının II. Büyük Kongresi’nde, Nutuk adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü söylemiştir. Nutuk Okumak.

Nutuk’un sonuç bölümünü oluşturmaktadır.

Her Türk genci bu ”Atatürk’ün gençliğe hitabesi ” okumuş olmalı, anlamını iyi idrak etmeli ve yaşamına uygulamalıdır.

Gençliğe hitabe ve Nutuk.
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Nutuk Kitabı.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Nutuk’un Basımı.

Atatürk ve Gençliğe Hitabesi.

1927’de Osmanlıca harflerle basılan Nutuk’un, sonraki yıllarda birçok kurum ve kitabevi tarafından sayısız baskıları yapılmıştır.

1960’lı yıllardan başlayarak bazı baskılarda, o tarihlerde TDK. tarafından yaygınlaştırmaya çalıştığı öz Türkçe kullanımını önemseyerek “Nutuk” yerine “Söylev” adını kullanmıştır.

Bunun için bazı baskılarında hem; Söylev hem de Nutuk adının birlikte kullanıldığı görülmüştür. 

İlk baskısının ardından ”Nutuk“, yeni harflerle ve Devlet Basımevi tarafından İstanbul’da, 1938’de basılmıştır.

Söylev (Nutuk)“, Ankara Üniversitesi Basımevi tarafından ve 1963 yılında 2 Cilt olarak basılarak, Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından çıkartılmıştır.

Gençliğe Hitabe.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! https://www.ktb.gov.tr/TR-

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Join the Conversation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !