Covit19.

389
WHAT'S SPECIAL

Cold, creamy, nutritious and delicious. Perfect smoothie to drink every morning for breakfast this summer.

Covit19 ile ilgili olarak kendime şu soruyu soruyorum: “İçinde bulunduğumuz dönemin ciddiyetinin farkında mıyız?”

Bu konuda kaygılanıp tedbirli olmaya çalışıyorum. Sadece yerel değil farklı yabancı kaynaklardan gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum.

16.06.2020 günü bir Zoom oturumunu izleme fırsatım oldu. Kısaca size bundan bahsetmek istiyorum.

Oturumu düzenleyen LSE (London School of Economics&Political Science) https://www.lse.ac.uk/

Birleşik Krallık mercek altına alındı.

Konu; Objektif, bilimsel veriler ile birlikte ve grafik ile görseller eşliğinde tartışıldı.

Virüsün ekonomik alanda birçok bilinmezi barındırdığı ve mevcut durum göz önünde bulundurularak alınması gereken tedbirler ile öneriler konuşuldu.

Covit19’un, 1920 virüs salgınından daha derin ekonomik sonuçları olacağından bahsedildi.

1920′ den bu yana yaşanan krizlerin ekonomik derinlikleri bilinmektedir.

Bilinmemekle birlikte olası bir 2. dalganın ekonomik krizi ne kadar derinleştireceği senaryosu konuşulmalıdır.

Virüsün demografik yapılara göre nasıl sonuçları olduğu tespit edilmiştir.

İngiltere’nin uzun yıllardır yürüttüğü sömürgeciliği sonucunda ülkeye gelip yerleşen nüfusun yerel halktan fark göstermesi sonucunda;

Virüsün şehirlerarası ve şehir içindeki etkisi, farklı bölgelerden farklı sonuçlar göstermektedir.

Siyah ırk,sarı ırk ve beyaz ırkın farklı etkilendiğine; Beyaz ırk en az etkilenen gruptur.

Fakir kesim ile varlıklı kesimin farklı etkilenmektedir.

Dikkatimi çeken konulardan ilki; halkın bu virüse yakalanmasının ekonomiyi ne kadar etkilediği ve bunun için yakalanmamız gerekmektedir.

İkincisi ise trafik kazalarında ölenlerin sayısının çok daha fazla olmasına rağmen virüsten ölenlerin kaliteli iş gücü kaybına etkisi sebebi ile vereceği olumsuz ekonomik etki fazladır.

Bir rapor hazırlanarak Hükümetlerini bilgilendirdiklerini, görev başında bulunan

Hükümet ve Başbakan açısından çok şanssız bir döneme denk geldiklerine dikkat çektiler.

Hükümet’ in Küresel Salgın sürecini doğru yönetememesinden ve buna bağlı olarak oluşan zafiyetleri dile getirdiler.

İş dünyası açısından vergilerin tekrar gözden geçirilmesi konusuna Hükümet’ in dikkatinin çekildiği;

Verimliliğin ve üretkenliğin korunması önemlidir.

UK’ nin uluslararası rekabetini kaybetmemesi için sektörlerin doğru zamanda desteklenmesinin  önemlidir.

Covit19 ve En Çok Etkilenen Sektörler.

1- %92 Konaklama ve yiyecek.

2- %47 Eğlence

3- %44 İnşaat

4- % 28 Fabrika ve İmalat sektörü

5- % 6 Finansal hizmetler

Neyi kime ihraç edebileceğimizi bu dönemde tekrar gözden geçirmeliyiz.

Satış stratejileri ve lojistik yollarının gözden geçirilmesi önemli olacaktır.

Ülkeler,Limanlar,Sınırların dönemsel açılıp kapanma olasılıkları gözden geçirilip,hızlı karar vererek aksiyon almanın önemine değinildi.

Sosyal güvenlik sistemine pandeminin etkisinin ne kadar olacağının araştırılması gerekecektir.

Sosyal güvenliğe Covit19 un ne ölçüde  hasar verdiğini, bunun için neler yapılması gerektiği araştırılmalıdır.

Bazı iş kollarının Pandemi sonrasında çalışma ve iş yapış yöntemlerini değiştirebileceği kesinleşti.

Bu doğrultuda bazı iş kollarında iflaslar ve kapanmalar, işten çıkarmaların yaşanacağı gibi evden çalışma yöntemine sürekli devam edecek olan sektörlerin başında gelen;

Gayrimenkul sektöründe bir erozyona sebebiyet verebileceği belirtilirken sonunda hepsi gerçekleşti.

Dikkat çekilen bir diğer konu ise kiralama ve satışların bundan etkilenebileceğiydi.

Covit19 ve Etkisi.

-Yaşını almış insanlar, 65 Yaş Üstü.

-Kronik hastalığı olanlar,

-Akut hastalığı olanlar,

-Öğrenme sorunu olanlar,

-Alzimerlılar,

-Davranış bozukluğu olanlar,

-Demansı olanlar,

-Bu dönemde evine giden sağlık çalışanlarının risk oluşturduğu anlaşılmıştır.

Covit 19’un iş gücüne etkisi, Uzun vadede yaratacağı finansal riskler ile virüs alan kişilerin akıl sağlığı açısından etkisinin henüz bilinmediği gerçeğinden bahsettiler.

Covit19 ve etkisi
Covit19 ve Etkisi Ne oldu.

Bu programı izledikten sonra bir kez daha bilginin güvenirliğinin, şeffaflığın ve her kesim ile paylaşımının ne kadar önemli olduğu, kolektif olarak yetkin kişilerle çalışılmanın virüs ile mücadelede ne kadar önemli olduğunu net şekilde gördüm.

Covit19 ve Bilime inanmak
Covit19 ve Bilime İnanmak.

Acaba biz ülkemizde bu çalışmaların ne kadarını yapıyoruz?

Sonuç olarak bunu kim ve ne kadarını biliyor?

Neticede Covit19 döneminde her şey baştan resetlenmiş oldu

Sonuç olarak hepimizin yeni döneme hazırlıklı olması gerekecektir.

Hem ülke olarak hem de bireysel bazda. Çin ve Yeni Dünya Düzeni.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sonuç olarak paylaşımlarınızı merakla bekliyor olacağım.

28.01.2021 Gelişmeler.

sonuçta Dünya pandeminin birinci yılını tamamlamak üzere ve bir çok öngörülenin gerçekleştiğini gördük.

Ancak aşının adil dağıtılmadığı görülmektedir.

Zengin dünya ülkelerinin parasını ödeyerek aşı sözleşmelerini yaptığını bilmekteyiz.

DSÖ tarafından aşı alma gücü olmayan ülkelere verileceği düşünülmektedir.

Aşıyı alamayan ülkeler için fon oluşturulmuştur.

Ancak 2020 Nisan ayında ABD ve İngiltere merkez bankaları para basılarak aşı parasını ödemişler.

Alman ekonomisi 2020 yılında %3 küçülmüş oldu.

Sonuç olarak 2021 ilk çeyreğinde de daraldı.

Sonuç olarak bu da dünyada ekonomi dengelerinden bazı ülkelerin fazlası ile etkilendiğini gösteriyor.

Join the Conversation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !