Bazı Özel sigortalar türleri;BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) Satın alacağımız teminatlar ile genç yaştan itibaren ilerideki emeklilik yaşlarımızı planlayabiliriz. Bu risklerimiz açısından özel sigortanın önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan yola çıkarak bu konuda önemli olduğu kadar yanlış veya az bilinen türlerine değinmek istiyorum.

Emeklilik yaşlarımızda gelirimizi arttırmaya katkı sağlayacak olan BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) dir.İDEAL EMEKLİLİK Önceliğimiz olan sağlığımızı düşünerek bir tür Özel Sağlık sigortası çeşidi olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından bahsedeceğim.

Özel Sigorta ile Sosyal Güvenlik Farkı nedir?

Özel Sigorta dediğimizde aklımıza genelde devlete ait olan Sosyal Güvenlik Kurumu gelir. İşe başladığımızdan, emekliliğe kadar geçen süreçte ödeyeceğimiz prim karşılığı emekliliğe hak kazanırız. İster iş sahibi ister çalışan olsun, ister tarım sektöründe veya ev hanımı prim gün sayısına göre emekli oluruz.

Canbolat Sigorta Acenteliği; Anadolu Sigorta ve HDI Sigorta Acentelikleri ile online hizmet vermektedir.

Evden bilgisayarınız başından fiyat hesaplaya bilir,teklif alabilir ve arzu ederseniz online poliçenizi tanzim edebilirsiniz. İlgili bu linkten https://www.canbolatsigorta.com.tr/ poliçelerinizi tanzim edebilirsiniz.

Her Tür Sigorta İhtiyacınızda: Canbolat Sigorta.

Anadolu Sigorta’dan; Trafik,Kasko,Sağlık,Dask(Deprem Sigortası),Konut,Uçuşum Güvende(Seyahat Sağlık),Yeşil kart, Siber Güvenlik,Tamamlayıcı Sağlık,Sağlık- Ferdi Kaza(Gülümseten)

HDI Sigorta’dan; Trafik, Kasko, Dask, Seyahat Sağlık,Cep Telefon sigortalarınızı,

Online olmak üzere ve diğer tüm sigorta ürünlerini ve diğer çalıştığı şirket ve ürünleri için kendileri ile irtibata geçebilirsiniz.

Çalıştığımız veya emekliliğimizde sağlık giderlerimiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortaları dışında bir de özel şirketler vardır. Özel şirketler,belirledikleri prim karşılığında belirli riskleri sigortalayarak teminat verirler. Belirlenen teminatlar kapsamında ve bu teminatın primini tahsil şartlarını da belirleyerek Sigortalı ile Sigortacı arasında bir sözleşme oluştururlar.

Bilinen riskler özel sigortanın konusu olamaz.

Özel Sigortanın ana prensibi riskin ani ve beklenmedik gerçekleşmiş olmasıdır. Bu şirketler peşinatı veya belirlenen günlerde taksiti ödenmeyen sözleşmelerine ait bir risk gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemez.

Bazı Türleri.

Bazı Türleri.

Zorunlu Trafik sigortası.

Kasko.

Zorunlu Deprem sigortası(DASK).

Ev sigortası.

İş yeri sigortası.

Nakliyat Sigortası.

Seyahat Sigortası.

Ferdi Kaza Sigortası.

Hayat Sigortası.

Sağlık Sigortası.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası.

Bireysel Emeklilik Sigortası (BES).

Bu sigortaların kendi içerisinde verilen teminat türlerine göre çeşitlilik gösteren türleri vardır. Bunların dışında işletmelerin kullandığı özel türleri de mevcuttur. Kendi ihtiyaçlarınız için bir acenteyi seçerek veya şirketlerin internet sitelerinden incelemenizi öneririm.

Anadolu , Mapfre , Axa , Allianz ,sompo,hdı gibi daha birçok sigorta şirketi bireysel veya kurumsal sigortalar yapmaktadır.

BES (Bireysel Emeklilik Sistemi).

BES(Bireysel Emeklilik Sistemi).

Emekli olduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanacak olan emeklilik maaşınıza ek olarak hayat standartlarınızı korumak amaçlı yapılan bir türüdür.

Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağımız emeklilik maaşı, aktif çalışma yıllarımıza göre düşecektir. Bu aradaki farkı korumayı hedefleyerek BES yaptırabilir ve bunun için ödeyeceğimiz katkı payını belirleyebilirsiniz.Şirket ile aranızda BES sözleşmesi imzalamanız gerekir. Aynı şirketten birden fazla sözleşme yapabileceğiniz gibi birden fazla emeklilik şirketi ile de sözleşme yapabilirsiniz. Bu sözleşmeler farklı tarih veya katkı paylarında olabilirler.

Emeklilik Planları.

Kişiye özel emeklilik planlarında sisteme dahil olabilmek için 2020 yılı asgari ödeme tutarı 125 TL. dir. Bu miktar sonraki yıllar için enflasyon oranında artış gösterebilir. Başta belirlediğiniz katkı bedelini istediğiniz zaman arttırabilir veya azaltabilirsiniz. İstediğiniz emeklilik maaşına ulaşabilmek için katkı payınızı yılbaşında kontrol ederek tahmini en az gerçek enflasyon oranında arttırmanızı öneririm.

Ödemeler aylık,3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak kredi kartı veya Banka hesabınızdan vereceğiniz otomatik ödeme talimatı ile ödenebilir.

Şu an için, yatırdığınız katkı payının %25 i kadar bir oranı ilave olar BES hesabınıza yatırılmaktadır. Buna Devlet Katkı payı denilir. Devlet katkı payı,sizin yatırdığınız katkı payından ayrı tutularak değerlendirilir.

Sistemden erken ayrılırsanız belirlenen miktarını geri alabilirsiniz. Fakat en az 10 yıl ve en az 56 yaşına kadar sistemde kalmanız durumunda emekliliğe hak kazanırsınız. Bu durumda Devlet katkı payının tamamını almaya hak kazanırsınız.

Emeklilik Planları.

Emeklilik Fonu.

Bu şirketlere yatırdığınız katkı paylarını değişik finansal araçlarda değerlendirirler. Fonlar tarafından değişik menkul değerlere yatırım yapılır.Yatıracağınız katkı payları şirketler nezdinde oluşturulan emeklilik fonlarında değerlendirilmektedir.  Her bir şirket kendi fon çeşitliliğini oluşturmaktadır.Şirket ile yapacağınız sözleşme ile fon tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bunu belirlemek için size bir test uygulanır ve risk analiziniz çıkartılarak fon tercihinizi belirlemenize yardımcı olurlar.

Şirket ile yapılan BES sözleşmesinden imza tarihinden itibaren 2 ay içerisinde kesinti olmadan ve hiçbir zarara uğramadan vazgeçebilirsiniz. Buna cayma hakkı denir.

Sisteme girerken belirlediğiniz fonu, fon içerisindeki oranlarını ve tutarını her yıl en çok 6 kez değiştirebilirsiniz. Emeklilik planınızı ise her yıl 4 kez değiştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili süreler ve geçiş şartlarını acenteniz veya şirketinizin internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Şayet BES sözleşmeniz varise size şirket tarafından verilecek şifre ile kendinizde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Emeklilik Hakkı Kazanma Şartları.

BES sisteminden emekliliği hak edebilmek için en az 10 yıl katkı payı ödemeniz gerekir ve 56 yaşından önce emekli olamazsınız.

Bir örnek vermek gerekir ise diyelim ki 40 yaşındasınız ve 10 yıl prim ödediniz 50 yaşında ödeme süreniz dolmuş oluyor. Emekliliğe hak kazanmak için diğer kural olan 56 yaşını beklemeniz gerekiyor. Arzu ederseniz katkı payı ödemeden beklersiniz. Fakat 6 yıl daha katkı payı ödemeniz daha fazla gelir elde etmenizi sağlar.

Emeklilik Fonu.

50 yaşında ayrılmak isterseniz toplu olarak birikiminizi çeke bilirsiniz, emekli aylığı bağlatamazsınız. Hem de alacağınız toplu ödemeden bir miktar vergi kesilecektir.

BES sistemine katıldığınızda; En az 10 yıl ve 56 yaşınıza kadar sistemde kalma kuralına uymanız gerekir. Arada katkı payı yatırmayı durdurmanız gerekse dahi toplu olarak bu parayı çekmeyi düşünmemenizi öneririm. Devlet katkı payının tamamı veya bir kısmını alamazsınız. Ayrıca yatırdığınız katkı payları toplamı farklı finansal kaynaklarda değerlendirildiğinden az getiri sağladığını muhtemelen göreceksiniz.

BES sisteminin diğer bir faydası ise; Vergi mükellefi iseniz, yıllık gelirinizin %15’ini veya brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı gelir vergisi matrahından indirim olarak düşülebilir.

Sisteme katıldıktan sonra bir maluliyet yaşanması durumunda sistemden ayrılmak gerekiyorsa Sosyal Güvenlik kurumundan maluliyet belgesi alınması gerekir. Bu belgenin şirkete verilmesi gerekecektir. Herhangi bir sosyal güvenceniz olmaması durumunda ise resmi bir sağlık kuruluşu tarafından maluliyet belgesi alarak ilgili şirkete ulaştırmak gerekecektir.

Katılımcının katkı payı öderken vefatı durumunda ise; Mevcut birikimleri ve Devlet katkı payı  ile birlikte ; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince; BES sözleşmesinde belirtilen şekli ile ya da yasal varislerine, lehtarlarına ödeme yapılır.

Süre sonunda emekliliğe hak kazanan BES katılımcısı; Kendisine bildirilen katkılarından ve Devlet katkısından oluşan miktarı; Toplu, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya yıllık maaş bağlanmasını talep edebilir. Arzu eden katılımcılar katkılarını parçalar halinde de talep edebilirler.

Emeklilik şirketi emeklilik şartlarını tamamlamaya 2 yıl kala yatırımcının riskli piyasalardan en az etkileneceği fonlara yönlendirmek için yazılı bilgilendirmede bulunur.

Tamamlayıcı Sağlık sigortası.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası.

Türkiye’de genel sağlık sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kurumlardan alınan sağlık hizmetinde belirli oranlarda ödeme yapılmaktadır. Bu sağlık kurumlarında SGK tarafından ödenmeyen hizmet bölümünü karşılamak amacı ile yapılan bir türüdür.

18-65 yaş arasındaki kişilere bu tür yapılabilmektedir. 18 yaş altı çocukların sigortalanma şartları şirkete göre farklılık göstermektedir. Şirketler bu durumu özel değerlendirmektedirler. Bulunduğu yaşa göre bir ebeveyni ile birlikte veya yalnız olarak fakat ek prim uygulayarak sigortalanmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Teminat Çeşitleri.

3 yıl boyunca Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satın alan kişiler, 3 yılın sonunda poliçeleri ile birlikte ömür boyu yenileme hakkı kazanırlar. Ömür boyu yenileme garantisi konusunda şirketler arasında farklılık olabilir. 3. yıldaki poliçe döneminde,Şirket nezdinde kişinin sağlık değerlendirmesi yapılır. Bu konu araştırıldıktan sonra şirket tercihi yapılması önemlidir.

Online Poliçe Tanzimi İle Yanınızda.

Ömür boyu yenileme garantisi kazanan kişilere ilerideki poliçelerinde ilave prim uygulanmamaktadır. Bu önemli bir ayrıntıdır.Tamamlayıcı sağlık sigortası doktor muayene yıllık hizmeti 10 adet ile sınırlıdır. Bir doktora muayene olduğunuzda bu doktor tarafından ikinci bir doktora sevk edildiğiniz takdirde bu işlem ikinci muayene olarak değerlendirilmektedir. Fizik tedavi limiti ise 30 seans ile doktor muayene limitinin dışındadır.

Sınırsız sayıda ve limitsiz ambulans hizmeti, vardır. Yılda bir kez anlaşmalı kurumlarda check-up hizmeti verilir.

Tamamlayıcı Sağlık Teminat Çeşitleri.

Bir kez diş muayenesi ve diş temizletilmesi ile yılda 1 kez psikolojik destek ve diyetisyen hizmeti vs karşılanabiliyor.

Ek teminat ile doğum ve yardımcı üreme yöntemi (Tüp Bebek) tedavisi ise teminat başlangıcından belirli bir süre sonunda karşılanmaktadır.

Sağlığınız ile ilgili 7/24 şirkette bulunan doktor ve hemşireden danışma hizmeti almak mümkündür. Yatarak tedavi limiti Sosyal Güvenlik Kurumunun Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığı limit ve şartlarda karşılanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel kuruluşlar ve özel branşlarda anlaşmalı olan kurumların da teminata dahil edildiği poliçe türleri mevcuttur.

Acentenize veya çoklu şirket ile çalışan şirketlerin müşteri temsilcilerinden destek alabilirsiniz. Şirketlerin internet sayfalarından,karşılaştırma yaparak karar vermeniz faydalı olacaktır. Bu türde bir şirket seçtiğinizde şirketi değiştirmek imkansıza yakındır. O yüzden baştan doğru karar vermek önemlidir.

Join the Conversation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !