Çalışmak İçimden Gelmiyor

131

Çalışmak içimden gelmiyor diyen kişi aslında bize ne anlatmaktadır?

Çalışmak için ne gerek
Çalışmak için ne gerek

Her şeyden önce iç motivasyona sahip kişileri çalışmaya yönlendiren, yaptıkları işe duydukları kişisel ilgi,

istek ve işin sağladığı kişisel tatmindir.

Bu tür kişiler için yapılan iş kendi başına bir motivasyon kaynağıdır.

Çalışmayı güdüleyen bir dış etken yoktur ve kişi çalışmaktan, özellikle de zorlu işleri

başarmaktan zevk alır; çalışmak ve mücadele etmek kendi başına bir ödüldür.

Başka ne Yapalım

İçinden gelerek kendini işine vermeyen, işine dört elle sarılmayan çalışanlar, her yöneticinin kâbusudur.

Yalnız yöneticinin değil, bir öğretmenin de, devlet dairesine işi düşen vatandaşın da,

müşterilerin de, bir spor takımı teknik direktörünün de, görevini yapmak için bir başkasıyla

işbirliği yapmak zorunda olan ekip üyesinin de…

Dünyanın en zor işlerinden biri içinden gelmeyen bir kişiye bir şey yaptırmaya çalışmak ya da

yaptıklarından yarar ummaktır. https://www.potansiyelim.com

Bir atasözümüz, “Gönülsüz pişen aş, ya karın ağrıtır ya da baş,” diyerek yukarıda değindiklerimizi ne güzel özetlemektedir.

Ayrıca Atasözleri ile yaşamak, Deyimler ve Deyişler yazılarımızı da okumanızı öneririz.

Batı kaynaklı bir başka atasözü de, “Atı suya götürebilirsin de içmeye zorlayamazsın” diyor.

İnsanlara birçok şeyi sunabilirsiniz, ancak istediklerinin ne olduğunu bilmediğiniz sürece verdiklerinizin bir değeri ve anlamı olmaz.

Çalışmak istemiyorum diyen ne anlatıyorİçinden gelmenin sırrı

İçinden gelmek; yaptığı işe, uğraşa, hatta hayata dört elle sarılarak, yaptığını canla başla yapmaktır,

kendini vermek, yaptığını “oyun” gibi eğlenerek, zevk alarak yapmaktır.

Hayata gönüllü bir istekle bakan kişi, bir işi yapmak, bir hedefe ulaşmak için önce güçlü bir istek

ve yönelim duyar.

Sonra, o işi yapmaya başlar ve sonuç almak için uğraşır.

Hedefe ulaşana kadar da, yapmayı sürdürür.

Motivasyon

İçinden gelerek yapmak, psikolojideki karşılığıyla, “motivasyon” dur.

İnsanlar dünyaya belirli bir motivasyon düzeyiyle gelir ve bu düzey hayatın ilk yıllarında şekillenir.


Verimlilikten kaliteye, kurum bağlılığından çalışan memnuniyetine kadar birçok sorunda, motivasyonun payı vardır.

Yaygın kanıya göre, “insanlar para kazanmak için çalıştıkları” için, motivasyon sorunu da

ücret artışları, ödüller, primlerle ile çözüleceği düşünülmektedir.

Oysa araştırmalar, asgari geçim şartları sağlandıktan sonra, paranın çalışma güdüleri arasında dördüncü sırada olduğunu, insanların öncelikle şu nedenlerle çalıştıklarını göstermektedir:

 • Başarı ihtiyacı
 • Güç sahibi olma ihtiyacı
 • Bir büyük topluluğa ait olma ihtiyacı.

En etkili çalışma nedenlerinden olan “başarı güdüsü“, kişide üstün bir performans gerçekleştirme, başarılı olma arzusuyla kendini gösterir.

Kendine biçtiği rol gereği, kişi dış etkenlerden bağımsız olarak, kendi belirlediği yüksek standartlara göre işinde yılmadan ilerler.

Başatının Sırrı

Başarılı kişiler, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstleneceklerdir.

İş sonuçları onlar için önem taşır ve en büyük ödüldür.

Zorluklarla mücadele, çabayı güçlendirerek; ulaşılması kolay olmayan, ama gerçekçi ve hesaplanmış riskler çalışma heyecanı verecektir.

Çalışmak istemeyen ve maaş artışı
Çalışmak istemeyen ve maaş artışı


Çalışanların öncelikli beklentisinin “para” olmayışı, parasal ödüllere gerek olmadığı anlamına gelmez tabii.

Kâr eden, yüksek ahlak değerlerine sahip bir kurumun, çalışanlarının daha iyi çalışma ve

yaşama koşullarına sahip olmasını sağlamak görevidir ve bu aynı zamanda kendi yararınadır.

Ancak ücret, ikramiye, yan ödemeler, çalışanları çalışmaya sürekli olarak teşvik eden, çalışma istekliliğini artıran etkenler değildir.

Dış motivasyon öğeleri, çalışanın iç motivasyonunu bir süre için etkiler, memnuniyet duygusu yaratır, ancak bir süre sonra motivasyon eski düzeyine geri döner.Yeterlilik duygusunun ateşleyici gücü

İnsanlar, davranışlarıyla arzu ettikleri sonuçları elde edebileceklerine ve istemedikleri

sonuçları da engelleyebileceklerine inanırlarsa, onları hiçbir şey tutamaz.

Kişi, karşısına çıkan işi yapabilecek yeterlilikte olduğuna inanırsa, bu inanç, hedeflerini ve beklentilerini de etkiler ve iç motivasyonunu artırır.

Kişinin seçtiği hedef, bu hedefe ulaşmak için göstereceği çaba ve zorluklar karşısında yılmaması, büyük ölçüde yeterlilik duygusu tarafından belirlenmektedir.

Hedefe Ulaşmak
Hedefe UlaşmakYeterlilik duygusu, seçilen mesleği ve iş alanını ve bu yönde kendini geliştirmek için

gösterilen çabayı de belirler.

Kişi, başarabileceğine inandığı alanlara kendini hazırlar, yaratıcı ve yeni fikirler geliştirir, meraklı ve araştırıcıdır.

Yeterlilik duygusu yüksek olan kişiler, çabaları sonucunda iyi performans gösterebileceklerine ve iyi sonuç alacaklarına inanırlar.

Bu inanç da onların işlerine daha fazla ve şevkle sarılmalarına, başka bir deyişle yüksek motivasyonla çalışmalarına neden olur.

Araştırmalar

Araştırmalar da, bilgi ve becerileri eşit düzeyde olan çalışanlardan, daha iyisini yapabileceğine inananların daha yüksek performans gösterdiğini ortaya koymuştur.

Performans, yeterlilikle motivasyonun bir sonucudur.

Bu durumu bir denklemle ifade edersek;İş performansı = f (yeterlilik) (motivasyon)

İşle ilgili yeterlilik duygusu çalışanların stres düzeylerini ve bedensel sağlıklarını da etkiler.

Düşük yeterlilik duygusuna sahip çalışanlar iş yükünün altında ezilirken, yüksek yeterlilik duygusuna sahip çalışanlar iş yükünden yüksünmezler.

Yeterlilik duygusu yüksek kişiler, zorlukların üstesinden gelebileceklerine inandıkları için iyimserdirler.

Dünyaya iyimser bir açıyla bakabilen kişilerin, iş yaşamlarında daha başarılı oldukları ve

herhangi bir başarısızlığa uğradıklarında, bu başarısızlığı doğuştan sahip oldukları

kendi zayıflıkları yerine, değiştirilebilecek özelliklere ya da çevresel faktörlere bağladıkları gözlemlenmiştir.

Dolayısıyla iyimser insanların iç motivasyonu yüksek, kötümserlerin ise düşüktür.

İşinde yeterlilik kazanmak için kendini geliştirmek, çalışanın kendi çabasıyla çözmesi gereken bir durumdur.

İşten zevk almak için çalıştığı kurumdan bir şeyler bekleyen çalışanlar; dış kontrole bağımlı,

olumsuz bir bakış açısına sahip, sorumluluktan kaçan, kurban rolü oynamayı yeğleyen kişilerdir.

 Çalışmak ve Sorumluluktan kaçmak
Çalışmak ve Sorumluluktan kaçmakİşletme açısından da, motivasyon sorununu aşamayan kişiler, kurum için külfettir.

Motivasyonu düşük kişiler genellikle eleştirir, sadece kendilerine yönelik çözümler üretirler. Olumsuz duygular bulaşıcıdır ve diğer çalışanları etkilemesine izin verilmemelidir.Çalışanlarını motive eden bir kurumun özellikleri

Çalışanların motivasyonu kişinin sahip olduğu ihtiyaçlar ile kurumun çalışana sağladığı teşvik ve imkanlar arasındaki dengenin kurulmasına bağlıdır.

Bu, öznel bir süreç olduğu için, kişinin “teşvik ve imkanları” nasıl algıladığı önem kazanır.

Bir kişi için “iyi” olan bir maaş bir başkası için “ihtiyaçlarını giderecek kadar” olabilir.

Kişiler arasındaki bu algı farkı, çalışanların işe yönelik tavırlarının belirleyicisidir.

Burada yöneticilere çok zor bir görev düşmektedir.

Düşük motivasyonlu kişiler sahip oldukları gerçek performansı gösteremedikleri gibi ekiplerindeki diğer arkadaşlarının motivasyon düzeylerini de olumsuz yönde etkileyebilirler.

Böyle bir durumda yöneticiler, düşük motivasyonlu kişilerle özel olarak ilgilenmelidirler.

Ne YapmalıÇalışanlarının motivasyonunu söndürmeyen ve aksine, besleyen kurumlar şu özelliklere sahiptir:

 1. Açık ve net bir vizyon: Kurumun geleceğe yönelik stratejik plan ve hedefleri konusunda, çalışanlar açık bilgiye sahip olmalıdır.
 2. Çalışanlar tarafından benimsenen değerler: Kurum içinde işlerin nasıl yürütüleceği hakkında yol gösteren, doğruyu yanlıştan ayırmayı kolaylaştıran değerlerin varlığı, çalışanları isteklendirir.
 3. Çalışanlara ve katkılarına saygı: Çalışanlara, kurum için önemli konularda katkıda bulunmalarına fırsat tanınmak, onların sorumluluk ve çalışma isteklerini artıracaktır.
 4. İşin özelliklerine uygun çalışanlar: Duygusal olgunluğu yeterli olmayan, kendisi ve kurumla ilgili farkındalık geliştiremeyen kişiler, yeni iş becerileri kazanmakta ve yetkinliklerini geliştirmekte zorluk çıkarırlar, ne kadar eğitimli ve zeki olurlarsa olsunlar, yarardan çok zarar getirirler.
 5. Çalışanların gurur duydukları kurum itibarı: Çalışanların içinde bulunmaktan memnun oldukları bir ortam, sektördeki itibarı ve başarılarıyla çalışanlara gurur veren bir kurum, çalışma heyecanını artırır.
 6. Çalışanlara örnek olacak yönetici tavırları: Yöneticinin tutumu şeflere örnek olur, şeflerin tavrı ise çalışanlara yansır. Kurumda olumlu bir hava, çalışanlar arasında rekabetin yanı sıra, dostça bir ilişki, liderlik niteliğine sahip bir yönetici tarafından sağlanabilecektir.

İş ve kurum merkezli çalışanlara sahip olmak için

Her şeyden önce çalışan motivasyonunu destekleyici önlemleri almak yerine,

motivasyonu maddi ödüllerle yükseltmeye çalışmak, bir kurum için ciddi bir tuzaktır.

Dış motivasyon araçları bir süre için çalışanları harekete geçirir, kısa bir süre sonra

kazanılmış bir hakka dönüşerek, etkisini kaybedecektir.

Geçici olarak yükselen heyecan söner, performans önceki düzeyine iner.

Motivasyonu yeniden canlandırmak için yeni bir ödül gerekir.

Böyle bir kısır döngüye giren kurumlar, sonunda başarı yönelimi yüksek, üstün yetkinliklere

sahip en değerli çalışanlarını yitirmek ve “tortu” olarak nitelenebilecek bir kadroyla yetinmek zorunda kalınacaktır.

Kurumun GöreviKurumun amaçlarına ulaşmasıyla ilgili sorumluluk duyan çalışanlara sahip olabilmek için;

 • Çalışanlardan hangi sonuçların beklendiği açık olarak belirtilmelidir,
 • Uygun teşvik ve ödüllendirme sistemleri sunulmalıdır,
 • İşle ilgili beklenen sonuçları alabilecek bilgi ve becerilere sahip olmaları desteklenmelidir,
 • Olgunluk düzeyini geliştirecek programlara katılmaları sağlanmalıdır,
 • Olumsuz tavır içinde olan ve bulundukları kurumu sürekli eleştirenler kurumdan uzaklaştırılarak, diğer insanları da olumsuz yönde etkilemeleri önlenmelidir.
Sonuç

Motivasyonun; kişiden, kurumdan, yöneticiden ve süreçten kaynaklanan karmaşık yönleri vardır.

Bu sebeple bir motivasyon problemini teşhis ederken, olaya bu geniş perspektiften bakmak gerekir.

Böyle bir bakışı benimseyen, aşlarını pişirecek gönüllülere sahip olan kurumlar,

baş ve karın ağrısı nedir bilmezler.

Ancak başarılı yöneticiler, insanların “söylemediklerini işitebilen” olgun, moda deyimiyle, duygusal zekası yüksek yöneticilerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !