Yaşlılık mı ihtiyarlık mı?

Kendinize Yaşlılık mı ihtiyarlık mı diye sordunuz mu? Evrende bulunan canlı veya cansız tüm varlıklar ölümlüdür. Yani oluşumları ile yok oluşları (en azından bedensel olarak) …