Öğretmen Olmak İçin

Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki unvan olarak tanımlanmaktadır. Her şeyden önce Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘’ …