UNESCO ve Kayıtlı Kültürel Varlıklarımız

Her şeyden önce UNESCO kelimesi, İngilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuştur. Ama dilimize “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve …