Veri- İstatistik ve Geleceğimiz

Veri, ham gerçek enformasyon parçacığına verilen addır. Her şeyden önce bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca ulaşabilmek için gereken ilk bilgidir. Veriler ölçüm, …