Aşk ve Romantizm

Aşk ve romantizm birbirini tamamlayan şeylerdir, Her şeyden önce aşk, kişilerarası ilişki ve bir başka varlığa duyulan derin sevgidir.  Aşk, en yüce erdem veya iyi …