2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

2022 yılı için yeniden değerleme oranı 36,25 olarak açıklanmıştır. Her şeyden önce yeniden değerleme oranı, vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanmaktadır.  Ancak yeniden değerleme …