Menopoz ve Testler (2)

Menopoz testleri arasında PAP-smear, mamomgrafi ve meme USG, akciğer röntgeni, tam kan sayımı, tam idrar analizi, gaitada gizli kan, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, ALT, …