Doktorlar: Şiddet ve Covid 19

Doktorlar, beşerî hekim veya tabip, tıp alanında çalışan profesyoneldir. Doktor kelimesi, Türkçeye Avrupa kökenli dillerden girmiştir. Kelime aslı itibarıyla Latince kökenlidir ve aynı şekilde okunan …