Troya Müzesi: Ve Truva Atı Hikayesi

Truva veya Troya, Hititçe Wilusa veya Truwisa; Kaz Dağı eteklerinde tarihî bir kenttir. Çanakkale il sınırları içinde, günümüzde Hisarlık olarak adlandırılan arkeolojik bölgede yer almaktadır. …