İç Denetim ve Önemi.

İç denetim olgusunun önemi, içinde bulunduğumuz dönemde bir kat daha artmıştır. Pandemi nedeni ile şirketlerin çalışma sistemleri değişmiştir. Bu nedenle de daha fazla bir iç …