Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ e başkumandanlık unvanı, başkumandanlık kanununun 5 Ağustos 1921 de çıkartılması ile verilmiştir.https://tr.wikipedia.org/ Her şeyden önce Anayasamızın 117. Maddesi gereğince; Başkumandanlık, Türkiye Büyük …