Kira ve Kiracı Hakkında

Kira, bir başkasına ait bir malın, hizmetin veya mülkün geçici kullanımı için ödeme yapılmasıdır. Her şeyden önce Borçlar Kanununun 299. Maddesi gereği; Kiraya verenin, taşınmazın …