Kestane Kebap

Kestane, kayıngiller familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların ve bu ağaçların yenilebilen tohumlarına verilen adıdır. Her şeyden önce doğada tamamen doğal şartlar altında yetiştirilen, tarımsal ilaç, …