Kara Fatma ve İzmit

Kara Fatma lâkabıyla tanınan Fatma Seher Hanım, 1888 yılında Erzurum’da doğmuştur. Babasının adı Yusuf Ağa, kocasının adı ise Suat Derviş Bey’dir. Her şeyden önce Milli mücadele kahramanı kadınlarındandır. …