Tarım: Tarihsel Gelişimi ve Gıdalarımız

Tarım yapmayı daha erken keşfeden toplumlar daha önce yerleşik yaşama geçmişlerdir. Sonuçta günümüz uygarlıkları oluşmuştur. Her şeyden önce muhtemelen Neolitik Çağ’da (Cilalı Taş Devri), yaklaşık …