Sma.

Sma(Spinal Müsküler atrofi); Sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi; zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olur. Sma genetiktir ve bunu önlemenin bir yolu yoktur. Nöron …