Mutluluk ve İyimserlik

Mutluluk günümüzde Batı kültüründeki en büyük takıntı durumuna gelmiştir. 18. yüzyılda Aydınlanma dönemiyle birlikte mutluluğun değerli bir hayat için gerekli olduğu inancı yerleşmesinden sonra, “mutluluk …