Yaşam Hakkı

Yaşam hakkı bir insan hakkıdır. Ancak yaşam Hakkı, kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır. Her şeyden önce 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları …