Sarnıçlar

Sarnıçlar, içinde su biriktirmek için yer altında yapılan depolardır. Eskiden evlerin bodrum katlarındaki küçük sarnıçlarda, damdan alınan yağmur suyu biriktirilmekteydi. Ancak, daha eski dönemlerde de suyu bir mahalle ya da …